Persoane interesate

joi

1iunie vineri2012

Dacă nu ar exista răul, omul nu ar înţelege esenţa binelui pe pământ.
                                                F. M. Dostoievski (1821 - 1881)
             


Nu m-aş mira să se deschid-o floare
Cu sângele meu sevă-n ea curgând
Precum o hrană mult mai de departe
Ajunsă-n mine însămi pe pământ.
                   Ana Blandiana

A trăi este a te naşte încetul-cu-încetul.
     Antoine de Saint-Exupery (1900 - 1944)        

miercuri

31mai joi2012

De voi avea vreodată forţa, voi iubi frunzele proaspete doar amintindu-mi de tine. 
                                               F. M. Dostoievski (1821 - 1881)


Şi-n timp ce cazi fără sfârşit s-adormi,
Şi-n somn să ştii că te cuprinde luna,
Că buzele ei reci te-ating uşor
Şi te înseamnă pentru totdeauna. 
                                                                               Ana Blandiana
  Viaţa - căutarea "Nimicului" spre a găsi "Ceva".
             Christian Morgenstern (1871 - 1914)
                                               

marți

30mai miercuri2012

                            Când stelele mirate se deschid,
                            Ca nişte ochi descoperiţi de pleoape,
                            Şi simţi cum luneci în mireasma ierbii
                            Ca-ntr-un vârtej ameţitor de ape;
                                                          Ana Blandiana  Doctorul mi-a dat şase luni de trăit, dar când a văzut că nu îmi pot plăti factura, mi-a mai dat şase.
                Walter Matthav (1920 - 2000)


Viaţa nu e o ştiinţă exactă; e o artă.
       Samuel Butler (1835 - 1902)

vineri

26mai sâmbătă2012

Să trăieşti pe pământ poate fi scump, dar include o călătorie gratuită în jurul soarelui.
                                            Ashleigh E. Brilliant (1933 -     )


Să stai în fân, s-aştepţi să vie noaptea,
Văzduhul să se facă tot mai şters,
Bondari morocănoşi să-ţi intre-n plete
Şi-orice frântură-n gând să fie vers
                       Ana Blandiana (1942 -     )
Viaţa - o cărare printre prăpastii.
                 Jose Pesado (1801 - 1861)

joi

25mai vineri2012

Prima dată or să te rabde, apoi or să râdă de tine, apoi vor lupta împotriva ta, apoi vei câştiga.
                                                    Mahatma Gandhi (1869 - 1948)Sunt fericit că mi s-a dat să fiu
Atât amar de vreme în lumină
Să pot eu priveghea mai îndelung
Şi cerul sfânt pe braţe să mă ţină.
          Ioan Alexandru (1941 - 2000)Viaţa - un vis din care te trezeşte moartea.
                     Hodjiviri (sec. X - XI d.C.)

miercuri

24mai joi2012

Prăpastia dintre certitudinea pe care o am că exist şi conţinutul pe care încerc să îl dau acestei certitudini, nu va fi niciodată umplută. Pentru totdeauna îmi voi fi mie însumi străin.
                                         Albert Camus (1913 - 1960)


Cuvânt nu mai era - şopteau
Doar adâncimi fără de nume
Cu roua umbrei luminând
Curat de dincolo de lume.
               Ioan Alexandru (1941 - 2000)
 Viaţa - ocazia care ţi se oferă să-ţi satisfaci foamea şi setea de suflet.
                Antonin Artaud (1896 - 1948)

marți

23mai miercuri2012

Dacă iubirea ta nu naşte iubire, dacă tu, ca bărbat care iubeşti, nu te faci iubit, iubirea ta e neputincioasă, iubirea ta e nefericire.
                                                 F. M. Dostoievski (1821 - 1881)Cât e de greu şi-anevoios
Drumul din mine înspre tine
Când pe altarul rece dintre noi
Nu-i sacra ardere de sine!
              Ioan Alexandru (1941 - 2000)


Viaţa - efortul de a urca panta pe care materia năvăleşte peste noi.
                 Henri Bergson (1859 - 1941)

luni

22mai marţi2012

Un om este nefericit pentru că nu ştie cât de fericit este, acesta e singurul motiv.
                                     F. M. Dostoievki (1821 - 1881)


Nu stăm noi mult pe-aceste culmi şi văi
Prea-i multă-ntunecime şi tăcere
Şi cerul mult prea mult lăsat
Pe noi apasă cu durere.
                Ioan Alexandru (1941 - 2000)
Viaţa - minut ce-ntruna piere.
            Ady Endre (1877 - 1919)

duminică

21mai luni2012

Dacă în inima ta sălăşuieşte căinţa, înseamnă că iubeşti cu adevărat. Iar dacă iubeşti cu adevărat, Dumnezeu te va primi la Sine. Iubirea plăteşte totul, ea răscumpără totul.
                                          F. M. Dostoievski (1821 - 1881)


Grea e iubirea, şi-o pricepi
Abia când nu mai ştii de tine,
Decât că drumul ce ţi-e dat
Un Altul l-a bătut mai bine.
              Ioan Alexandru (1941 - 2000)
Viaţa - doar o frază întreruptă.
              Victor Hugo (1802 - 1885)

vineri

19mai sâmbătă2012

Acolo unde mintea vede numai ruşine, inima descoperă frumosul.
                                                 F. M. Dostoievski (1821 - 1881)Mă umplu de miresme şi de har
Privindu-te iubita mea minune
Sunt răstignit în mine în extaz
Pătruns de-un Imn fără de nume.
                            Ioan Alexandru (1941 - 2000)

Viaţa - o succesiune de clipe alese şi irevocabile, pe care unda uriaşă şi grăbită a viitorului o zoreşte, iar abisul de neumplut al trecutului o înghite.
              Francesco Orestano (1873 - 1945)     

joi

18mai vineri2012

Întreaga lege a existenţei umane constă numai în posibilitatea pentru om de a se închina în faţa a ceva infinit mai măreţ decât el. Lipseşte-i pe oameni de acest infinit măreţ, şi vei vedea că ei nu vor accepta să trăiască aşa, şi vor muri pradă disperării.
                                          F. M. Dostoievski (1821 - 1881)


Şi iată mâinile mele, priveşte-le:
în palma lor a rămas încrustată
urma genunchilor tăi, aşa cum rămâne
pe cojile nucii urma miezului dulce.
                 Geo Dumitrescu (1920 - 2004)


Viaţa - şir de variaţiuni pe o singură temă.
          Arthur Schopenhauer (1788 - 1860)

miercuri

17mai joi2012

Omul cel mai oropsit, ultimul om, este om şi el, şi se numeşte fratele meu.
                          F. M. Dostoievski (1821 - 1881)
Uit-o! îmi strig disperat mie însumi,
fugi, goneşte, scapără-ţi paşii
departe spre zare, încotro vezi cu ochii,
fugi, nu te mai uita în urmă,
azvârle peste umăr pieptenele!
dese păduri înalte s-or aşterne
între tine şi ea;
fugi, azvârle oglinda: lacul întins,
cu nemărginirea-i de ape, va îneca
amintirea ei...
       Geo Dumitrescu (17 mai 1920 - 28 septembrie 2004)
                                                   
     

Uitarea - murmur de izvor ce-mi va însoţi
toate gândurile.
                    Albert Camus (1913 - 1960)

marți

16mai miercuri2012

                   Nu în forţă, ci în dreptate sălăşuieşte Dumnezeu.
                                    F. M. Dostoievski (1821 - 1881)


Ar fi bine s-o uiţi! îi spuneam inimii,
uit-o, îţi spun! îi strigam furios,
aşează lespezi înalte de linişte în urma ei
uit-o, suflând încet, dă zbor păpădiei suave
pierzând-o lin, înadins, peste garduri străine...
Uşor de zis! mi-a răspuns - nicicând
n-a fost dat nimănui a uita focul
în care piere arzând.
              Geo Dumitrescu (1920 - 2004)  

                                      
   Ce este un cinic? Un om care ştie preţul tuturor lucrurilor, dar nu ştie valoarea lor.
               Oscar Wilde (1854 - 1900)              

luni

15mai marţi2012

O! dacă nu l-aş fi iubit nu m-ar fi bucurat atâta ura lui.
                                    F. M. Dostoievski (1821 - 1881)


Cea mai frumoasă lună e în lac,
cel mai frumos luceafăr e pe mare,
şi cântă cel mai sincer pitpalac
nu-n pomi, ci-n amintiri şi în uitare.
                      Alexandru Andriţoiu (1929 - 1996)

Omul - fiinţa făcută să se întreacă pe sine.
          Michel E. de Montaigne(1533 - 1592)

duminică

14mai luni2012

Dacă Dumnezeu nu există înseamnă că totul e permis, şi dacă totul e permis înseamnă că suntem pierduţi.
                                       F. M. Dostoievski (1821 - 1881)


Lumea este aşa cum o vezi tu! Nu lăsa perspectiva altora să o determine pe a ta!
                Farshid Moussavi (1965 -     )
Omul - prizonier într-o temniţă de oglinzi.
              Christian Morgenstern (1871 - 1914)


vineri

12mai sâmbătă2012

Prin ce chinuri groaznice am trecut, cât m-a costat şi cât mă costă încă această sete de a crede, care e cu atât mai puternică în sufletul meu cu cât se găsesc mai multe argumente potrivnice! Şi cu toate acestea, Dumnezeu îmi trimite uneori momente în care sunt cu desăvârşire liniştit. În acele momente eu îi iubesc mult pe alţii, şi simt cum alţii mă iubesc pe mine. În asemenea clipe mi-am alcătuit un simbol de credinţă în care totul pentru mine este limpede şi sfânt. Acel simbol este foarte simplu, iată-l: cred că nu există nimic mai frumos, mai profund, mai raţional, mai desăvârşit decât Cristos!
                                                F. M. Dostoievski (1821 - 1881)

În lipsa iertării, lasă să vină uitarea...!
      Alfred de Musset (1810 - 1857)

Omul nu e decât de două feluri: înţelept, acela care se crede păcătos; păcătos acela care se crede drept.
                           Blaise Pascal (1623 - 1662)

joi

11mai vineri2012

"Ce este iadul?" şi cuget în sinea mea: "E suferinţa de a nu mai putea iubi!"
                                           F. M. Dostoievski (1821 - 1881)
Şi...iartă-mă că nu am cu ce daruri să-ţi răsplătesc numai şi faptul că exişti, că stai cu faţa către mine, că te laşi pierdută în ţesătura aceasta de umbre şi amăgiri, că vindeci cu aleanul tău toate nevindecatele mele dureri.
                                                                        Laurenţiu Fulga (1916 - 1984)Omul - mijlocul prin care imposibilul grăbeşte realul.
                        Paul Valery (1871 - 1945)