Persoane interesate

duminică

1aprilie luni2103

 Cel mai rău fel de a simţi lipsa cuiva e să-i stai alături, dar să simţi că nu-ţi mai aparţine.
                                              Gabriel Garcia Marquez (1927 -     )
 Am intrat în odaie la tine
şi m-am aşezat pe-o etajeră,
statuetă lejeră
cu unghii diamantine.
...
Şi-apoi am sărit pe covor,
desfăcându-mă-n şapte bucăţi,
în şapte singurătăţi
cu nucleul sonor.
    Nina Cassian
                                 Inima mea şi mintea mea nu se tutuiesc.
       Woody Allen (1935 -     )

sâmbătă

31martie duminică2013


 Dacă florile şi-ar dărui oameni, aşa cum oamenii îşi oferă flori, de unde ar fi tăiaţi oamenii?
                                       Nichita Stănescu (31 martie 1933 - 1983)Eu te privesc în ochi, şi-n jur se şterg copacii,
în ochii tăi cu luna mă răsfrâng,
şi ai putea, uitând, să ne striveşti în gene,
dar chipul ţi-l întorn pe braţul stâng.
          Nichita Stănescu (31 martie 1933 - 1983)


Oamenii sunt păsări cu aripile crescute înlăuntru.
        Nichita Stănescu (31 martie 1933 - 1983)

vineri

30martie sâmbătă2013
 Există un spectacol mai măreţ decât marea, e cerul. Există un spectacol mai măreţ decât cerul, e sufletul nostru.
                                                      Victor Hugo (1802 - 1885)


Ce tânără e mâna ce mi-o-ntinzi
Şi cât de caldă se strecoară-n gând,
Când paşii tăi, pe valuri de oglinzi,
Alunecă spre mine tremurând...
                Constantin Salcia (1910 - 1994)


Vedeam sute de femei mai frumoase decât ea, dar ea a avut întotdeauna ceva special: uneori uita că e femeie.
 Charles Bukovski (1920 - 1994)

joi

29martie vineri2013

                                   Mâine voi fi ceea ce am ales astăzi să fiu.
                                                 James Joyce (1882 - 1941)

Mâna să-mi fie curată
Când mă apropiu de tine
Ochiul meu fără pată
Aşa se cuvine.
             Nina Cassian Am văzut în mine ceva ce nici în mine nu am reuşit să găsesc.
                    Giulia Carcasi (1984 -     )miercuri

28martie joi2013

 Fricile noastre sunt mult mai numeroase decât pericolele reale, suferim mai ales datorită imaginaţiei dacât a realităţii.
                                                  Seneca (cca.4 Î.C. - 65 D.C.)

 Copiii se vor plimba înfioraţi şi fascinaţi prin această anticipare a raiului, sorbind nesăţioşi frumuseţea care le poate influenţa viaţa.
                                       Vladimir Nabokov (1899 - 1977)

...şi va rămâne-n urma noastră
   doar tremurarea unui gând...
                  Ion Lotreanu (1940 - 1985)


Nu te-am iubit din plictiseală, sau din cauza singurătăţii, sau dintr-un capriciu. Te-am iubit pentru că dorinţa de tine era mai puternică decât orice altă fericire.
         Alessandro Baricco (1958 -     )

marți

27martie miercuri2013iarna

      Adevărul, dragul meu Brutus, nu trebuie căutat în astre! Adevărul trebuie căutat în noi.
                                               William Shakespeare (1564 - 1616)
 Sufletul e însetat de armonie, în timp ce existenţa e nearmonioasă.
                                             Andrei Tarkovski (1932 - 1986)Când te-am văzut, n-am presimţit, nu,
că-ai să mă-atingi cândva cu părul tău moale,
că umbra ta puternică-mi va răcori braţele goale,
că gura ta va rosti pentru mine silaba de flacără: "tu".
   Nina Cassian
                                                     


Întotdeauna iartă-ţi duşmanii! Nimic nu-i agasează mai mult.
      Oscar Wilde (1854 - 1900)

luni

26martie marţi2013

 Iubirea se relevă tuturor, fără discriminări, dar sunt unii care nu ştiu să o vadă sau să o audă, pentru că  ochii şi urechile sufletului lor sunt umbrite de iluzii ale simţurilor, şi de zgomote ale cuvintelor.
                                              Khalil Gibran (1883 - 1931)


Iubirea este atotstăpânitoare,
domnind pe sânge, patimi şi eresuri,
misterizând la marile-nţelesuri,
de chip interior dăltuitoare.
Ea mişcă munţii, lumineză-n soare,
desţelenind universale şesuri,
chemându-ne la cosmice culesuri
pe-ntinderi nesfârşit unduitoare.
                       Radu Cârneci (1930 -    )


Pentru a fi fericiţi e nevoie de o memorie scurtă, şi de o sănătate de fier.
              Audrey Hepburn (1929 - 1993)

duminică

25martie luni2013

             Nimic nu e mai intim decât două gânduri care se ating...
                                                  Paola Melone
Zâmbind, depun pe gâtul tău 
sărutul înrudirii, şi mă îmbrac în seară
(în singurul veşmânt ce mi-a rămas)
şi tot zâmbind, tot fără glas,
întineresc a suta oară.
           Nina Cassian


Nu era un sentiment asemănător îndrăgostirii, sau dorinţei sexuale. Era ca şi cum ceva pătrunse în el, şi încerca să umple un gol, care era acolo. Aceasta era senzaţia lui. Nu era vorba despre un gol pe care ea l-a iscat, exista acolo. în el, din vremi îndepărtate. Ea doar a proiectat asupra lui o lumină aparte.
             Haruki Murakami (1949 -     )

vineri

23martie sâmbătă2013

                                  A fi liber înseamnă a fi stăpân pe tine.
                                                    Henri Lacordaire (1802 - 1861)
Da! iarăşi primăvara umblă-n sânge,
ca seva-n arbori arcuind uimire,
iar trupul tău e proaspăt şi subţire,
puterea lui un cer de ceruri strânge.
                       Radu Cârneci (1930 -     )


Dacă aerul mi-ar povesti de tine, aş vrea să mă pierd pentru totdeauna în vânt. Acolo ţi-aş asculta cuvintele şi suspinele, acolo aş fi aproape de sufletul tău, şi de căldura inimii tale.
  Eugenio Montale (1896 - 1981)    

joi

22martie vineri2013

                        Sunt locuită de un strigăt,
                        noaptea el iese plutind
                        căutând ceva
                        ceva de iubit...
                                      Sylvia Plath (1932 - 1963)

Ochii tăi continuaţi în aer
curentează lucrurile casei,
se deschid sertarele, covorul
curge ca un râu, pe scări în jos.
Dinţii tăi stelaţi, fulgerători,
parcă-mi muşcă inima adâncă.
Ah, mă înspăimânt: eşti prea frumos!
                                  Nina Cassian 

Simţământul imperfecţiunilor noastre creează teama. Încercările de a rezolva creează curajul.
                 Vittorio Gassman (1922 - 2000)

miercuri

21martie joi2013

              Cuvintele care ofensează sunt urletul ignoranţei noastre.
                                               Alda Merini (1931 - 2009)
                         Spune-mi tu adio, eu nu sunt în stare!
                         Să mor acum e nimic! să te pierd e mult mai greu!
                                                         Umberto Saba (1883 - 1957)
    
Stăpân deplin pe ceţurile sale,
trecutul mă păstrează ca-ntr-o carte,
cu poze vechi, cu chipurile sparte,
ca în apuse, triste carnavale...
                     Radu Cârneci (1930 -     )

Mi-ar place să ajung să trăiesc într-o zi făcând lucruri drepte, în loc să mă limitez la a nu le face pe cele greşite.
           Chuck Palahniuk (1962 -     )

marți

20martie miercuri2013

 Au trecut milenii, dar oamenii tot nu au reuşit să înţeleagă deplin iubirea. Cât depinde ea de trup? şi cât de spirit? cât de întâmplare şi cât de destin? De ce unele perechi minunate decad, iar alte întâlniri, care păreau improbabile, prosperă... Nu ştiu nici eu mai mult decât ştiţi voi. Şi totuşi e atât de simplu: iubirea există acolo unde există!
                                 Stephenie Meyer (1973 -     )
O! ţi-aş fi dat, ţi-aş fi dat 
munţii albaştri ca seara,
mura pădurii, amara,
irisul apei, curat;

O! ţi-aş fi dat, ţi-aş fi dat 
apă şi lună şi iarbă,
tot ce sub zodia oarbă
nu mi-ai cerut niciodat'!
                                                                    Nina Cassian                                                                                          

Stelele cad în linişte, ca să nu ne deranjeze visele...
                          Simona Bare Neighbors

luni

19martie marţi2013

 Privirea, uneori, poate deveni carne, şi să unească două persoane mai mult decât o îmbrăţişare.
                                       Dacia Maraini (1936 -     )


Rămânem suflet după moartea noastră,  
de neatins plutind spre'naltul cer de
largi veşnicii, precum sub creanga verde
stă umbra umbrelor, sihastră...?
              Radu Cârneci (1930 -    )
Lumea asta, teatru de orgolii şi de rătăciri, este plină de nefericiţi care vorbesc despre fericire.
               Voltaire (1694 - 1778)

duminică

18martie luni2013

 Şi pământul poate cânta, pentru cei care ştiu să asculte.
                                     William Shakespeare (1564 - 1616)Noi stăm pe pământ,
în seceta noastră,
în săracul nostru veşmânt,
şi murmurăm: lumină albastră,
mângâie-ncruntata frunte a noastră,
umple-ne paharul câte puţin
cu străveziul tău vin...
Rugămu-ne ţie, izvor răcoros,
picură până la noi, cei de jos...
              Nina Cassian
      


Atunci când cuvintele nu ajung la inima cuiva nu ele sunt greşite, greşit e destinatarul...
                                   Massimo Bisotti

vineri

16martie sâmbătă2013

 Unii cred că pot fi fericiţi trăindu-şi viaţa prin alte părţi, dar repede îşi dau seama că nu e aşa. Oriunde te-ai duce, te duci şi pe tine cu tine.
                                  Neil Gaiman (1960 -     )


De n-ai fi tu, n-ar fi adânc de lume,
iar soarele n-ar mai purta lumină,
n-ar mai vibra a vieţii rădăcină,
oceanele n-ar înflori în spume.
              Radu Cârneci (1930 -    )

 M-a atins... M-a atins o iubire teribilă, puternică, atât de puternică încât târăşte totul după ea, totul: şi răul şi binele. M-a atins! Şi eu sunt atât de slabă! Nu îl iubesc pentru a-l avea lângă mine, pentru a fi fericită, pentru a mă face mai frumoasă, pentru a mă simţi minunat. Îl iubesc pentru că nu ştiu cum ar fi să nu-l iubesc. Îl iubesc pentru că altfel ar trebui să-l urăsc, sau, şi mai rău, să-l uit. Şi eu nu îmi pot permite asta!
               Susanna Casciani
 Bărbaţii adevăraţi sunt aceia care înnebunesc după femeile care ştiu spune: "Nu!", cei mediocri se mulţumesc cu orice.
                                       Marilyn Monroe (1926 - 1962)