Persoane interesate

duminică

1iulie luni2013                                                                                                                                                                     foto.  mimifrouforu.com
Sufletul meu e frate cu al tău, şi îl mâhneşti, îl sperii scormonindu-l astfel. Ia-l drept ceea ce este, suflet care suferă şi care speră. Dacă îl tot interoghezi atât de nemilos, se va închide în sine, şi nu va mai îndrăzni să se deschidă în faţa ta.
                                        George Sand ( 1 iulie 1804 - 1876)


                                                                                                                                                                                              foto. Bastian Kalous


Dau la o parte un zid. Dincolo de zid,
Alt zid. Dau la o parte un cer.
Dincolo de cer, alt cer. Ferestre deschid.
Ferestre se-nchid. Rodesc în adânc tăceri din tăceri...
           Petre Ghelmez (1932 - 2001) 


                         foto. Jesse Llobet


Ai încredere în tine! Tu, chiar tu, ştii mai multe decât crezi că ştii.
             Benjamin Spock (1903 - 1998)                                                                                                                                     foto. wikipedia.com
Nu în bogăţiile atotputerniciei se află adevărata măreţie, ci în renunţarea de sine, şi într-o iubire care rabdă totul.
                                           Harriet Beecher Stowe (1811 - 1 iulie 1896)

vineri

29iunie sâmbătă2013


                                                                                                                                foto.google
                    Florile sunt plăpânde. Şi neştiutoare. Se apără şi ele cum pot.
                                            Antoine de Saint-Exupery ( 29 iunie 1900 - 1944)


                                                                                                                                                                                               foto. Radu Cârnaru
Sunt, mie însumi,
Ochi înlăuntru
Şi ochi înafară.
       Petre Ghelmez (1932 - 2001)
                                                            foto. Marina Refur


Mintea ne poate distruge iluziile, dar, de fiecare dată, inima le reconstruieşte iar.
                  Paul Ree (1849 - 1901)
                                                                                                                                 foto. ebay.com                        
                        
                                               Cum te iubesc? Să-ncerc o-nşiruire:
                                      Adânc, şi larg, şi-nalt, atât cât poate
                                      Cuprinde al meu suflet când străbate
                                      Spre graţie, spre tot, spre nesfârşire.

                                      Şi te iubesc cu zilnica iubire,
                                      În tainic fel, în zori, pe înserate,
                                      Şi slobod, cum te lupţi pentru dreptate,
                                      Curat, aşa cum fugi de linguşire.

                                      Şi te iubesc cu patima avută
                                      În vechi dureri, şi cu credinţa care
                                      Părea, cu sfinţi copilăreşti, pierdută.

                                      Şi te iubesc cu zâmbet, plâns, suflare,
                                      Cu viaţa mea! Şi Domnul de-mi ajută,
                                      Te voi iubi în moarte şi mai tare.  
                                                              Elizabeth Barrett Browning (1806 - 29 iunie 1861)
                              

joi

28iunie vineri2013


                                                                                                                                                     foto. invaluable.com

 Sufletele au un fel al lor de a se înţelege, de a intra în intimitate, până la a se tutui, în timp ce fiinţele noastre sunt încă încurcate cu schimburi de cuvinte comune, cu sclavia exigenţelor sociale.
                                              Luigi Pirandello ( 28 iunie 1867 - 1936)

                                                                                                                                                                                                     foto. Ya Zhanq

...un zgomot de izvor. Alpine,
Ecourile toate ne seduc spre soare.
Adăugată-n sine-piatra! Gerul
Încheagă plânsul. Sieşi îşi răspunde.
Ca nu cumva să se sfărâme cerul,
Ivită, lacrima susţine-ntregul munte.
             Petre Ghelmez (1932 - 2001)

                                                                  foto. Aswar Tatok

Realitatea nu va atinge niciodată gradul de perfecţiune la care imaginaţia să poată dispărea.
                 Chuck Palahniuk (1962 -     )

                   foto. google.com
                                       M-am închis într-o lumină.
                                                      Ştefan Luchian (1868 - 28 iunie 1916)

miercuri

27iunie joi2013


                                                                                                                   foto. xpautographs.com
                      Viaţa trebuie trăită, nu irosită vorbind despre ea.
                                                   Isabelle Adjani ( 27 iunie 1955 -     )

                                                                                                                                                                                                    foto. Paschalis Bartzoudis

Lăcatele sunt toate descuiate.
Un vânt de foc le-a desfăcut. Şi-n toate
O zăbavă. O tăcere. Vrând să spună
Măcar în şoaptă:"cel dinlăuntru
A fost ucis de-un răsărit de lună."
       Petre Ghelmez (1932 - 2001)

                                                                                                                                                                                                                         foto. Bozena Nitka                                  Orice bucurie poartă în ea o teamă.
                   Alda Merini (1931 - 2009)                                                                                                                          foto.  britannica.com
Mulţi dintre cei care îi iau în derâdere pe alţii, mai mult se iluzionează, pentru că cei demni de râs sunt chiar ei.
                                              Giorgio Vasari (1511 - 27 iunie 1574)

marți

26iunie miercuri2013


                                                                                                                     foto. wikipedia.org
Tutankamon ne priveşte zâmbind cum ne chinuim să-l înţelegem.
                            George Herbert lord Carnarvon ( 26 iunie 1866 - 1923)


                                                                                                 foto. Kemal Akca   ce trist trebuie să fie atunci când te doare
chiar partea pe care nu o mai ai şi când
rănile-adânci care se simt în ea
pot să se vindece numai în gând
       Ileana Mălăncioiu

                                                                                                                 foto. Laurent J. Friqault
Să vezi lumea într-un bob de nisip, raiul într-o floare, să ţii infinitul în palmă, şi veşnicia să o trăieşti într-o oră, aceasta este viaţa!
    William Blake (1757 - 1827)
                                                                                                                                  foto. cimec.ro                                                                                                              
Iubirea nu are nevoie de răsplată, iertarea nu e o slăbiciune.
                                                Vasile Pârvan (1882 - 26 iunie 1927)

luni

25iunie marţi2013                                                                                                             foto. guardian.co.uk
                                          Normalitatea nu se măsoară statistic.
                                                              George Orwell ( 25 iunie 1903 - 1950)

                                                                                                                           foto. Emily
                       

ci iarăşi sufletul desprins de trup
acea adiere nespus de uşoară pe care
uneori în nopţile foarte lungi
începem s-o vedem cum apare
          Ileana Mălăncioiu
                                                                                  

                                                    foto. Mircea Tiron-Tudor


După linişte, cea care reuşeşte cel mai mult să exprime ce nu se poate exprima e muzica.
                    Aldous Huxley (1894 - 1963)


                                                                                                                                                   foto. ioffer
Cea mai bună educaţie din lume este să-ţi urmăreşti maeştrii când lucrează.
                                         Michael Jackson (1958 - 25 iunie 2009)


duminică

24iunie luni2013


                                                                                                                                               foto. wikipedia.org
                    Speranţa: dorinţă şi aşteptare înfăşurate una în alta.
                                                                            Ambrose Bierce ( 24 iunie 1842 - 1914)                                                                                     foto. Willie Dones                   Nu ştiusem că te pot adormi
Din greşală te-am atins, dulcele meu domn,
La capul tău stau acum şi plâng
Şi frică mi-e că vei muri în somn.
     Ileana Mălăncioiu


                                                                                                                                                                                               foto. Lena Urazaeva
Într-o zi cineva va intra în viaţa ta şi te va face să înţelegi de ce cu nimeni altcineva nu a fost să fie.
           Bell Hooks (1952 -     )


                                                                                               foto. middleclasskitchen.blogspot.ro
                Ce naivitate să crezi că poţi obţine ceva renunţând.
                                                        Lucrezia Borgia (1480 - 24 iunie 1519)

vineri

22iunie sâmbătă2013


                                                                                                                                           foto. annietea.blogspot.ro
Nu este îngrozitor să aştepţi ceva, îngrozitor este să nu mai ai ce aştepta.
                                   Erich Maria Remarque ( 22 iunie 1898 - 1970)


                                                                                                                                                                                              foto. T. Pluciennik

Sunt noi sosiri în orişice plecare...
Să se reînnoiască fiecare
Şi om cu om să-şi împlinească visul
Încrezători în noi, cu voie bună
Cântând un imn de slavă împreună,
Vom strămuta în lume Paradisul.
                 Victor Eftimiu (1889 - 1972) 

                                                                                          foto.  M. Mcinnes

Nemaiputând suporta
atâta singurătate
m-am urcat într-un copac,
cel mai înalt dintre toţi
şi acolo sus
am întâlnit o pasăre.
De atunci
nu am mai fost niciodată singur.
     Cassio Junqueira (1975 -     )


                                                                                                                             foto. wikipedia.org
                             Recunoştinţa e o floare scumpă
                             Ce tainică în inimi înfloreşte;
                             Dar unii o sădesc doar să o rumpă,
                             Se miră-apoi că, biata, veştegeşte.
                                               Şt. O. Iosif (1875 - 22 iunie 1913)

joi

21iunie vineri2013
                                                                                                                         foto. liveautioneers
Nu eşti om atâta vreme cât nu ai găsit ceva pentru care ai accepta să mori.
                                             Jean-Paul Sartre ( 21 iunie 1905 - 1980)


                                                            foto. F. Beneviste
Să-mi lepăd forma femeiască de şarpe-ncolăcit la soare
Să afle ursul că se mişcă pământul pe care mă-ndrept
Uşor sub greutatea lui şi tremurând să se-ncovoaie
Şi să mă-ncolăcesc din nou, să gem tăcută şi s-aştept.
Apoi să vină vindecarea, să ies din iarba tăvălită
Şi să-mi mai simt o vreme trupul înfierbântat de paşii grei
Iar ursul să se-ndepărteze călcând încet peste pământuri
De parcă-ar merge mai departe pe umerii unei femei.
           Ileana Mălăncioiu


                                                                                                                                                                                                foto. Mircea Tiron-Tudor


Ezitarea este deja o decizie.
          Stanislav Jerzy Lec (1909 - 1966)
                                                                               foto. google
Riscă-ţi fericirea ta pentru fericirea altora, şi astfel vei reuşi să alungi ura dintre oameni.
                                             Niccolo Machiavelli (1469 - 21 iunie 1527)


miercuri

20iunie joi2013                                                                                              foto. online.com
           Refuz să mă las doborâtă de ceea ce mi se întâmplă...
                                                  Nicole Kidman ( 20 iunie 1967 -     )                                                                                                                                                                                            foto. Jim Phelps


 În iarba-naltă de pe munte, cu trupu-ncolăcit ca şerpii
Când ies de se-ncălzesc la soare şi înlemnită de durere
Aştept să vină iarăşi ursul, să se aplece peste mine
Şi să rămână-aşa o vreme să mă miroasă în tăcere.
Să vadă că sunt încă vie şi că aş vrea să mă fac bine
Să-nceapă să mă calce-alene din umeri până la picioare
Să-l simt alunecând pe coaste şi-ngenunchind fără să vrea
Şi să coboare iar pe iarbă atunci când ştie că mă doare.
                Ileana Mălănciou

                                  foto. S. KorolyovaCând eşti iubit profund de cineva, capeţi tărie. Când iubeşti profund pe cineva, capeţi curaj.
                             Lao Tzu ( sec. VII Î.C. ) 

                                                                                                                       foto. istoria.md
 
Gândurile cele mai adânci şi cele mai scumpe sunt acelea pentru care regretăm că nu avem lacrimi.
                                              Emil Cioran (1911 - 20 iunie 1995)marți

19iunie miercuri2013


                                                                                     foto. google
                      Îndoiala de sine este cea mai cumplită boală.
                                                         George Călinescu ( 19 iunie 1899 - 1965)

                                  foto. P. Evental

Miresmele-amintirii, ca-ntr-o plasă
Ne prind, ne leagă, ne duc, ne lasă...
            Victor Eftimiu (1889 - 1972)                                                                                                                                 foto. P. EventalNimic nu e mai interesant decât să te întorci într-un loc unde nimic nu s-a schimbat, doar ca să vezi cât de mult te-ai schimbat tu.
                   Nelson Mandela (1918 -     )

                                                                  
                                                               foto. thesundaytimes.com
Să ne imaginăm un om pe bicicletă: indiferent cine este, putem şti trei lucruri despre el. Ştim că dacă s-a urcat pe bicicletă trebuie să pedaleze. Ştim că la un moment dat se va opri şi va coborî. Şi, cel mai important, ştim că dacă într-un moment al călătoriei sale se va opri şi nu va mai pedala şi nu se va da jos, va cădea. Aceasta este metafora pentru călătoria prin viaţă a oricărui om, în orice societate.
                                           William Golding (1900 - 19 iunie 1993)luni

18iunie marți2013                                                                                                                         foto. google
Cine, în deplină libertate, știe ce alege, știe și la ce trebuie să renunțe.
                                               Gina Lagorio ( 18 iunie 1922 - 2005)                                                                                                                                                                   foto. Ben Goosens

Să simt că-ncepe să mă-nece această plângere prelungă
Și nu e nimeni să mă scoată din ea și că încep să țip
Cât pot către pereții care se clatină-mprejur de parcă
Au fost zidiți dintr-o greșeală pe-o temelie de nisip.
    Ileana Mălăncioiu

                                       foto. Guillermo Labarca
Rămâi, cât poți, în partea cea mai luminoasă a îndoielilor tale.
          Alfred Tennyson (1809 - 1892)

                                                                                  foto. google
               Păstrează-ți emoțiile pentru lucrurile care le merită.
                                                   Titu Maiorescu (1840 - 18 iunie 1917)