Persoane interesate

vineri

31martie sâmbătă2012

Numai atunci când femeia poartă văl te arde dorinţa de a-i citi chipul.
                                         Antoine de Saint-Exupery (1900 - 1944)


Reveria: gândire ce nu gândeşte la nimic.
         Jules Renard (1864 - 1910)
Dă ceea ce vrei să dai înainte de a fi rugat; este dăruit numai pe jumătate ceea ce a fost cerut.
              Friedrich Ruckert (1789 - 1866) 

joi

30martie vineri2012

Oamenilor mari le plac numerele. Când le vorbiţi despre un nou prieten, nu vă întreabă niciodată ceea ce este cu adevărat important. Nu vă întreabă niciodată: "Cum sună vocea lui? Ce jocuri îi plac? Colecţionează fluturi?" Ei vă întreabă: "Câţi ani are? Câţi fraţi are? Cât cântăreşte? Cât câştigă tatăl lui?" Numai aşa cred ei că îl pot cunoaşte.
                                    Antoine de Saint-Exupery (1900 - 1944)

Iubirea: două suflete rostogolindu-se prin văzduh fără odihnă, până se vor uni, ca să întregească Universul.
                  Okakura Kakuzo (1862 - 1913)Cei ce privesc cu multă seamă
La alţii, cum privesc la sine;
Cei ce privesc ca la o mamă
La orişice femei străine;
Cei ce privesc cu râs, ori teamă
La bani, ca la un rău ce vine,
Aceştia toţi cuminţi se cheamă,
Căci toţi privesc precum e bine.
                  George Coşbuc (1866 - 1918)

miercuri

29martie joi2012

Femeia este iubită aşa cum este iubită muzica, cum e iubit luxul. Este spirituală şi este dorită. Dar ceea ce crede ea, ceea ce simte ea, ceea ce poartă ea în gând, nu interesează pe nimeni?
                                      Antoine de Saint-Exupery (1900 - 1944)

Pământul - micul grăunte de nisip unde am văzut lumina zilei.
                  Voltaire (1694 - 1778)
Cel care cucereşte pe alţii e tare; cel care se cucereşte pe sine e puternic.
                    Lao Tse (sec. al V-lea Î.C.)

marți

28martie miercuri2012

Doamne! fă-mă să seamăn mereu cu cea pe care bărbatul meu o doreşte în mine! Doamne! Doamne! salvează-mi bărbatul, pentru că el mă iubeşte cu adevărat, şi fără el aş fi prea orfană. Şi apoi fă, Doamne, ca el să moară primul, pentru că vrea el să pară puternic, dar este cuprins de teamă când nu mă aude că fac gălăgie prin casă. Doamne! scapă-l mai întâi de teamă! Ajută-mă să fac mereu tărăboi prin casă, chiar dacă va fi nevoie să sparg câte ceva din când în când.
             Scrisoare adresată lui Antoine de soţia lui, Consuelo de Saint-Exupery.


Dorul - organul nostru de recunoaştere a infinitului.
       Lucian Blaga (1895 - 1961)


E spiritul acela care îşi clădeşte corpul.
     Friedrich Schiller (1759 - 1805)

luni

27martie marţi2012

Copiilor le cer iertare că am închinat această carte unui om mare. Am un motiv serios: acest om mare este cel mai bun prieten din câţi am eu pe lume. Mai am un motiv: acest om mare poate să priceapă totul, chiar şi cărţile pentru copii. Am şi al treilea motiv: acest om mare trăieşte în Franţa, unde suferă de foame şi de frig. Are multă nevoie de mângâiere. Dacă toate motivele înfăţişate nu sunt de ajuns, ţin ca această carte să o închin atunci copilului de odinioară, pentru că şi acest om mare a fost copil cândva. Toţi oamenii mari au fost copii cândva. (Dar puţini îşi aduc aminte.)
        Dedicaţie scrisă de Saint-Exupery pe un exemplar din "Micul prinţ", în anul 1943.

Amorul propriu - o patimă ce se pedepseşte singură cu alte patimi.
      Gotthilf A. von Maltitz (1794 - 1837)
Unde este coborâşul mai uşor este urcuşul mai greu.
     Leonardo Da Vinci (1452 - 1519)

duminică

26martie luni2012

                         Amânarea este un hoţ care îţi fură timpul.
                                            Edward Young (1683 - 1765)

Clipa de faţă este o puternică zeiţă.
     Johann W. Goethe (1749 - 1832)


Ne-am transforma toţi dacă am avea curajul să fim ceea ce suntem.
         Marguerite Yourcenar (1903 - 1987)

vineri

24martie sâmbătă2012

Iubita - un paradis în mişcare, un cer în plimbare, o fericire în picioare.
                           Heinrich Heine (1797 - 1856)
Cred că firul de iarbă nu este mai neînsemnat decât călătoria de o zi a stelelor. Şi furnica-i la fel de perfectă, şi un fir de nisip, sau un ou de ciocănitoare. Şi brotăcelul e o capodoperă comparabilă cu cele mai mari.
            Walt Whitman (1819 - 1892)

Viaţa este şi vis, şi fiziologie, şi morală, dar şi ceva mai mult decât toate acestea la un loc. Viaţa este chiar viaţa! Singurul nostru bun, şi singurul nostru blestem. Trăim! Fiecare dintre noi avem viaţa noastră, unică, determinată de întregul trecut, asupra căruia nu mai avem nicio putere, şi determinând, la rândul ei, oricât de puţin, întregul viitor. Viaţa noastră...! Nu e decât a noastră, irepetabilă şi de neînţeles pe deplin. Iar ceea ce spun acum despre viaţă ca întreg, aş putea să spun despre fiecare clipă a ei.
           Mraguerite Yourcenar (1903 - 1987)

joi

23martie vineri2012

Simplitatea - una dintre principalele caracteristici ale frumuseţii; ea este esenţială sublimului.
                                             Denis Diderot (1713 - 1784)

Aşteptaţi mai binele nu de la viaţă, ci de la voi înşivă
                 Ludwig Feuerbach (1804 - 1872)
De ce să te temi de cuvinte atunci când ai săvârşit deja faptele pe care ele le numesc?
          Marguerite Yourcenar (1903 - 1987)

miercuri

22martie joi2012

Libertatea nu este un drept, ci o obligaţie.
        Nikolai A. Berdiaeff (1874 - 1943)


Văd binele şi-l aprob, dar urmez răul.
                Ovidiu (43 Î.C. - 17 D.C.)
Viaţa însăşi nu este decât un secret fiziologic. Nu văd de ce plăcerea ar fi vrednică de dispreţ doar pentru că nu e altceva decât o senzaţie. Durerea e şi ea o senzaţie, totuşi nu e privită cu dispreţ, dimpotrivă, este respectată, pentru că nu e voluntară. Dar oare plăcerea este întotdeauna voluntară, nu cumva şi pe ea o avem de îndurat? Dar chiar dacă nu e aşa, n-aş socoti că plăcerea liber-aleasă este mai culpabilă.
                                    Marguerite Yourcenar (1903 - 1987)

marți

21martie miercuri2012

Amintirile, singurul rai din care nu putem fi izgoniţi.
                                  Jean Paul (1763 - 1825)


Valorăm ceva prin aspiraţia noastră; un suflet se măsoară prin dorinţa sa, după cum judecăm catedralele de la depărtare, după înălţimea clopotniţelor lor.
       Gustave Flaubert (1821 - 1880)Pentru unii oameni onoarea e un privilegiu la care nici prin cap nu le trece să renunţe. De aceea ei nutresc faţă de cei laşi o dragoste ascunsă.
         Milan Kundera (1929 -     )

luni

20martie marţi2012

Îndrăgostitul - somnambulul care nu vede numai cu ochii, ci cu tot trupul.
                         J. Bareby D'Aurevilly (1808 - 1889)

                      Ia seama, tu care te crezi acum puternic pentru că ştii să te ascunzi! Are să fie o vreme când ai să te cauţi şi n-ai să te mai găseşti.
               Al. Vlahuţă (1858 - 1919)


        
Suntem toţi la fel, ne temem de drame, dar uneori închipuirea ne face să le dorim, fără să ne dăm seama că drama a şi început.
          Marguerite Yourcenar (1903 - 1987)

duminică

19martie luni2012

Numai o limbă şi două urechi ţi-a dat natura, pentru ca să asculţi de două ori mai mult decât vorbeşti.
                                             Epictet (sec. I Î.C.)
Lumea - oglinda în care se cuvine să ne privim ca să ne recunoaştem aşa cum trebuie.
       Michel de Montaigne (1533 - 1592)
Uneori învingătorul e doar un visător care nu a renunţat în ruptul capului.
                  Jim Morrison (1943 - 1971)

recomandare

Puteţi citi mai multe cuvinte frumoase spuse de oameni inteligenţi intrând pe: http://www.citate-celebre-cogito.ro/citate/?type=autori

vineri

17martie sâmbătă2012

                   Datoria - un zeu care nu acceptă nici un ateu.
                                                      Victor Hugo (1802 - 1885)

Nimic nu-i va ajunge aceluia care consideră puţin ceea ce de fapt îi este suficient.
                   Epicur (341 Î.C. - 270 Î.C.)

Iubirile sunt ca marile imperii: dacă piere ideea pe care au fost întemeiate, pier şi ele odată cu ea.
             Milan Kundera (1929 -     )

joi

16martie vineri2012

Ai grijă de gândurile tale, pentru că se vor transforma în vorbe.
Ai grijă de vorbele tale, pentru că se vor transforma în fapte.
Ai grijă de faptele tale, pentru că se vor transforma în obiceiuri.
Ai grijă de obiceiurile tale, pentru că se vor regăsi în caracterul tău.
Ai grijă de caracterul tău, pentru că el îţi va influenţa viaţa.
Ai grijă de viaţa ta, pentru că prin ea îţi vei împlini destinul.
                              Outlaw QuotesCe viciu infam lăcomia! Se poate ceva mai nedemn de imaginat de către un om, decât să aprovizioneze viermii?
    Gabriel T. Oxenstierna (1642 - 1707)A-ţi cunoaşte propria ignoranţă, iată partea cea bună a cunoaşterii.
                  Lao Tse (sec. V Î.C.)

miercuri

15martie joi2012

Inima: doar patru cămăruţe are,/Spun învăţaţii; dar ei mint:/Se poate-aşa de mic să fie/Cel mai teribil labirint?
                                            Vasile Bogrea (1881 - 1926)
Idealul moral cel mai înalt pentru care luptăm este să rămânem în armonie cu lumea fizică, aceea în care ne manifestăm fericirea, fără să rupem cu lumea morală, aceea care ne stabileşte demnitatea.
                             Friedrich Schiller (1759 - 1805)


Caută şi păstrează mereu o bucată de cer deasupra vieţii tale!
                   Marcel Proust (1871 - 1922)

marți

14martie miercuri2012

Dreptul de a trăi e un abuz, atunci când nu-l justifici continuu.
                                           George Bernard Saw (1856 - 1950)Ceea ce uimeşte, uimeşte o singură dată; dar ceea ce este admirabil este din ce în ce mai admirat.
              Joseph Joubert (1754 - 1824)

Fidelitatea conferă unitate vieţii noastre, care, altfel, s-ar risipi în mii de impresii efemere.
             Milan Kundera (1929 -     )
   

luni

13martie marţi2012

Omul nu e numai o fiinţă "care ştie", ci o fiinţă "care ştie că ştie".
                                              Teilhard De Chardin (1881 - 1955)


Există entuziaşti fără capacitate, şi aceştia sunt într'adevăr oameni periculoşi.
  Georg-Christoph Lichtenberg (1742 - 1799)


Ceea ce ne irită la alţii ne poate face să ne înţelegem mai bine pe noi înşine.
         Carl Gustav Jung (1875 - 1961)