Persoane interesate

joi

5octombrie vineri2012

               Este distractiv să realizezi imposibilul.
                                     Walt Disney (1901 - 1966)


În râu, deodată, am văzut cum piere
mesteacănul răsfrânt, răpit de-un val.
Oare nu este tot aşa, părere,
pentru străinul care stă pe mal
fiinţa noastră, lumile - răsfrânte
într-un alt râu, la rândul lui răsfrânt?
Mesteacănul n-a încetat să cânte,
aşa cum eu nu încetez să cânt...
    Ştefan Augustin Doinaş (1922 - 2002)
Eu am găsit un foarte bun mijloc de a-mi prelungi viaţa, şi anume, acela de a nu mă teme de moarte.
       Rene Descartes (1596 - 1650)

Bârfa e ca apa. Ea cercetează suprafeţele în căutarea punctelor slabe, până găseşte un loc de trecere...
                                       Salman Rushdie (1947 -     )

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu