Persoane interesate

marți

16mai miercuri2012

                   Nu în forţă, ci în dreptate sălăşuieşte Dumnezeu.
                                    F. M. Dostoievski (1821 - 1881)


Ar fi bine s-o uiţi! îi spuneam inimii,
uit-o, îţi spun! îi strigam furios,
aşează lespezi înalte de linişte în urma ei
uit-o, suflând încet, dă zbor păpădiei suave
pierzând-o lin, înadins, peste garduri străine...
Uşor de zis! mi-a răspuns - nicicând
n-a fost dat nimănui a uita focul
în care piere arzând.
              Geo Dumitrescu (1920 - 2004)  

                                      
   Ce este un cinic? Un om care ştie preţul tuturor lucrurilor, dar nu ştie valoarea lor.
               Oscar Wilde (1854 - 1900)              

2 comentarii: